Tisdag 22 September

07:00 Democracy Now
13:00 Democracy Now
17:00 Pilgrim - Det Eviga Ordet
17:30 Minns du sången
18:05 Sveriges höga narkotikadödlighet vad beror den på och vad kan göras
19:00 Mitt i Schack
19:30 Att skappa glöd
20:15 Nykel harp konsert
21:15 Simsjön
21:45 Åleberg 1990 (Leif Crona)
En film om verksamheten som den såg ut på Ålleberg 1990
22:00 Democracy Now