Lördag 4 April

18:55 Ljusvandring
19:00 Mitt i schack 390
19:30 Decibel
20:00 Intervju med Alekesander Xhamchenko i Ukraina
20:20 Balongflyg
20:45 Väg 26 invigning
21:00 Skövde flygklubb historik /Leif Crona
Skövde Flygklubbs historia med mera ingående
intervjuer med gamla medlemmar och glimtar från
flygdagar och den nya flygplatsens uppbyggnad.
Filmen belyser flygplatsen som den såg ut 2008.
.
22:00 Democracy Now
23:00 Fylleragg och övertramp unga vuxna om alkohol sex och relationer