Kommunfullmäktige 2018-01-22

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-01-22

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

Information om barn och ungdomspolitiken

Information om kommunens synpunktshantering

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/Interpellation

6. Svar på motion om förebyggande aktiviteter för äldrehälsa. Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

7. Kultur- och fritidspolitiskt program, 2018-2022 Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

8. Firmatecknare för Skövde kommun

9. Ändrad sammanträdestid för kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018

10. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 22 januari 2018

11. Valärenden. Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

12. Avslutning

Handlingar