Kommunfullmäktige 2016-04-25

Ärende


1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/Interpellation

6. Utveckling av Billingen - en framtidssatsning för Skövde Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7. Revisionsberättelse för 2015 års verksamhet Skövde kommun Politiskt föredragande: Lars-Erik Lindh (S)

8. Årsredovisning 2015 Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Skövde kommuns årsredovisning 2015 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M), Marie Ekman (S) Föredragande tjänsteperson: Maria Vaziri ekonomichef, Annelie Nyman, redovisningschef

10. Ansökan om kommunal borgen under byggtiden för Landsbygdsfiber i Skövde AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

11. Redovisning av motioner under beredning

12. Redovisning av medborgarförslag under beredning

13. Anmälningsärenden

14. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

15. Avslutning