Kommunfullmäktige 2016-05-23

Ärende


1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

5. Fråga/interpellation

6. Medborgarförslag om minnesmärke med anledning av folkmordet Seyfo Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

7. Motion om fri WiFi Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Motion om att göra Karstorpssjön badvänligare, göra större/mer sandstrand Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

9. Motion om att flytta La Mano (Handen) från Tingshusparken till Boulognerskogen eller i andra hand Helensparken Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

10. Motion om att restaurera badplatsen vid Karstorpssjön Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)

11. Fördjupning av översiktsplanen för centrala Skövde Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

12. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2014-2018, förslag till reviderade bestämmelser Politiskt föredragande: Marie Guhrén (M)

13. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Årsredovisning 2015 Räddningstjänsten Östra Skaraborg

15. Årsredovisning 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg

16. Årsredovisning 2015 Skaraborgsvatten

17. Årsredovisning 2015 Miljösamverkan Östra Skaraborg

18. Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Östra Skaraborg

19. Anmälningsärenden

20. Valärenden

21. Avslutning