Kommunfullmäktige 2018-04-23

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-04-23

1. Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop

2. Fastställande av dagordning

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag om byggnation av ett utegym vid badplatsen vid Sjötorpasjön i Skultorp

5. Fråga/interpellation

6. Svar på medborgarförslag om storbildsskärm under fotbolls-VM 2018 Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

7. Årsredovisning 2017 Skövde Stadshus AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Skövde kommuns årsredovisning 2017 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

9. Revisionsberättelse för 2017 års verksamhet Skövde kommun Politiskt föredragande: Lars-Erik Lindh (S), ordförande i revisionsnämnden

10. Årsredovisning 2017 Miljösamverkan Östra Skaraborg

11. Årsredovisning 2017 Skaraborgsvatten

12. Årsredovisning 2017 Avfallshantering Östra Skaraborg

13. Beslut om politisk organisation mandatperioden 20182022 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

14. Arvode för valnämnden i samband med valdagen för de allmänna valen 2018 Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

15. Bildande av energibolagskoncern Skövde Energi AB Politiskt föredragande: Marie Ekman (S)

16. Revidering ägardirektiv Balthazar Science Center AB Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

17. Policy för säkerhet och beredskap Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

18. Policy för integritet vid hantering av personuppgifter

19. Förslag till beslut om revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet i Skaraborg Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

20. Revidering Lokala ordningsföreskrifter Torghandel 2018 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

21. Redovisning av motioner under beredning, april 2018

22. Redovisning av medborgarförslag under beredning, april 2018

23. Anmälningsärende kommunfullmäktige 23 april 2018

24. Valärenden

25. Avslutning

Handlingar