Kommunfullmäktige 2018-10-29

Ärende

Kommunfullmäktige 2018-10-29 i Skövde

1. Inledning - Mötets öppnande - Val av protokolljusterare - Upprop

2. Fastställande av dagordning

Information

3. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag från Anne-Marie Lyckman om cykelgarage eller cykelparkering med tak

5. Fråga/interpellation

6. Skövde kommun delårsrapport (T2) 2018, personalredovisning Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

7. Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2018 Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8. Redovisning av motioner under beredning, oktober 2018

9. Redovisning av medborgarförslag under beredning, oktober 2018

10. Anmälningsärenden kommunfullmäktige 29 oktober 2018

11. Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

12. Avslutning

Handlingar