Kommunfullmäktige 2021-01-25 Skövde

Dagordning

Kommunfullmäktige 2021-01-25

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4 Frågor och interpellationer

5 Motion om att utveckla återbruket för klimatets skull (S) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

6 Motion om kvinnors plats i det offentliga rummet (S) Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

7 Försäljning av verksamhetstomt på Lillebovägen Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

8 Brandskyddspolicy Skövde kommun Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

9 Reglemente för attest Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)

10 Revidering av reglementet för Servicenämnden Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)

11 Avbeslutande av Skövde kommuns rehabiliteringspolicy Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

12 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 25 januari 2021

13 Valärenden

Avslutning

Handlingar