Kommunfullmäktige i Skövde 2021-12-13

Kapitel

Kommunfullmäktige 2021-12-13

Inledning Möltets öppnande

Val av protokolljusterare, Upprop

1. Fastställande av dagordning

2. Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

3. Anmälan av nya motioner och medborgarförslag

4. Frågor och Interpellationer

5. Beslut om nytt regelverk för föreningsbidrag 2022 Politiskt föredragande: Petter Fahlström (L)

6. Beslut om regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

7. Ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

8. Revidering av Plan för laddinfrastruktur Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)

9. Annullering av ingått samarbetsavtal med Host Billingehus i Skövde AB och Tribe Hotel Billingehus AB Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M) Ärendet hanteras av kommunstyrelsen 2021-12-13

10. Rapport om gynnande beslut som inte verkställts, kvartal 3 år 2021 Politiskt föredragande: Anna Bergman (M) och Theres Sahlström (M)

11. Anmälningsärende till kommunfullmäktige 13 december

12 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

13 Avslutning

Handlingar