Kommunfullmäktige 2023-02-27

Kapitel

Kommunfullmäktige 2023-02-27

Inledning - Mötets öppnande - Val av justerare - Närvarokontroll

1 Fastställande av dagordning

2 Återrapportering av utredningsuppdrag gällande utveckling av Södermalms IP och Södermalm Politiskt föredragande: Bernt Mårtensson (M)

3 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4 Anmälan av nya motioner

5 Frågor och interpellationer

6 Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden Politiskt föredragande:Theres Sahlström (M)

7 Motion om skolbiblioteken i Skövde kommun Politiskt föredragande: Marianne Gustafsson (KD)

8 Firmatecknare för Skövde kommun

9 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter Politiskt föredragande: Anita Löfgren (S)

10 Utveckla Skövde Exploatering AB som verktyg för Sektor Samhällsbyggnad Politiskt föredragande:Theres Sahlström (M)

11 Nominering av borgerlig vigselförrättare Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

12 Val till kommunala bolag 2023-2027 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

13 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 27 februari 2023

14 Valärenden Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

Avslutning

Handlingar