Kommunfullmäktige 2023-05-29

Kapitel

Kommunfullmäktige 2023-05-29

Inledning - Mötets öppnande - Val av protokollsjusterare - Närvarokontroll

1 Fastställande av dagordning

2 Presentation - Balthazar Science Center Magnus Elmshorn, VD Balthazar Science Center

3 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

4 Anmälan av nya motioner

5 Frågor och Interpellationer

6 Riktlinjer för arkivering

7 Räddningstjänsten Skaraborg budget 2024, plan 2025-2026 Politiskt föredragande: Johan Ask (S)

8 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2024-01-01 Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

9 Årsredovisning och ansvarsfrihet Skaraborgs kommunalförbund Politiskt föredragande: Theres Sahlström (M)

10 Årsredovisning och ansvarsfrihet Tolkförmedling Väst 2022 Politiskt föredragande: Maria Hjärtqvist (S)

11 Årsredovisning och ansvarsfrihet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2022 Politiskt föredragande: Johan Ask (S)

12 Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet Skaraborgsvatten 2022 Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (SP)

13 Årsredovisning samt ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skaraborg 2022 Politiskt föredragande: Anita Löfgren (S)

14 Anmälningsärende kommunfullmäktige 29 maj 2023

15 Val till kommunala bolag, Balthazar Science Center AB Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)

16 Valärenden

Avslutning

Handlingar