Dataskyddsförordningen (GDPR)

Agenda

* Grundläggande om lagen

* Vem ansvarar?

* De grundläggande principerna, hur och när personuppgifter får behandlas

* Samtycke

* Den registrerades rättigheter

* Överföring av personuppgifter

* Vem ansvarar och arbetar med frågorna internt?

* Registerförteckningen och rutiner för att visa att lagen följs

* Säkerhet och IT-krav

* Andra krav

* Konsekvenser och hur ska vi arbeta med lagen?

PowerPoint Fil